بخش روانپزشکی

Last Update: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۰۸:۰۵| تعداد بازدید: 1 view

با توجه به شرایط خاص بیماری، این بیماران با مشکلاتی چون رفت‌وآمد، اسکان و نوبت انتظار اورژانس و بستری از چند روز تا چند هفته در مراجعه به سایر شهرها مواجه می‌شوند، هم‌چنین در حال حاضر بسیاری از گروه‌های آموزشی شهرستان تربت‌حیدریه و شهرهای اطراف برای آموزش دانشجویان در واحدهای درسی مربوط به روان، نیاز به اقامت و حضور در بیمارستان‌های آموزشی شهر مشهد دارند. ساخت و تجهیز مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی گامی بزرگ در جهت کاهش مشکلات بیماران می‌باشد؛ زمین محل احداث این پروژه توسط خیرنیک‌اندیش جناب آقای محمد ابریشمی اهدا شده‌است و ساخت این پروژه با زیربنای 1500 مترمربع به اعتباری نزدیک به 150.000.000میلیون ریال نیاز دارد.