خوابگاه دانشجویی پسران

Last Update: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۰۸:۰۴| تعداد بازدید: 2

با توجه به این‌که بیش از 30 درصد از دانشجویان این دانشگاه را دانشجویان پسر غیربومی و متقاضی خوابگاه  تشکیل می‌دهد و تامین خوابگاه برای آنان جهت جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی متعدد و ساماندهی خانه‌های دانشجویی در سطح شهر یک ضرورت و مورد توجه و دغدغه مسئولان می‌باشد، لذا  از اولویت‌های مهم دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه ساخت و تجهیز خوابگاه پسرانه در پردیس دانشگاه است.  هزینه‌کرد پروژه احداث خوابگاه پسران با زیربنا 2500 مترمربع 125.000.000ریال برآورد شده‌است.