دانشکده پزشکی

Last Update: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۰۸:۰۳| تعداد بازدید: 1 view

با توجه به موقعیت جغرافیایی شهرستان تربت‌حیدریه، دانشگاه علوم پزشکی جمعیت زیادی را در این منطقه محروم تحت پوشش دارد و در جهت تامین هر چه بهتر سلامت مردم منطقه در تلاش است، بی‌شک ارتقاء و توسعه آموزش عالی در این دانشگاه و تربیت نیروی انسانی بومی برای پاسخ به نیازهای سلامت منطقه از اولویت‌های مهم می‌باشد؛ برای نیل به این هدف با کمک خیرین نیک‎‌اندیش نیاز است. اعتبار موردنیاز جهت احداث دانشکده پزشکی با زیربنای 8.500 مترمربع 425000 میلیون ریال برآورد شده‌است.