مرکز اورژانس ذوالفقاری

Last Update: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۰۷:۵۸| تعداد بازدید: 1 view

مرکز اورژانس و مراقبت‌های ویژه ذوالفقاری تربت‌حیدریه با زیربنای 6500 مترمربع و 100 تخت به‌نام نیکوکار ارجمند "جناب آقای محمدرضا ذوالفقاری" ثبت شده‌است که در فاز اول 100 درصد و در فاز دوم 85 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌است؛ عملکرد اعتباری این مرکز تاکنون 156,850 میلیون ریال است و اعتبار مورد نیاز برای تکمیل فاز دوم این پروژه  80,000 میلیون ریال برآورد شده‌است.