مرکز بهداشت (ستاد معاونت بهداشتی) تربت‌حیدریه

Last Update: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۰۸:۰۲| تعداد بازدید: 1 view

پروژه ستاد معاونت بهداشتی با زیربنای 2200 به‌صورت مشترک با دو پروژه مرکز خدمات جامع سلامت طالقانی و پایگاه شهری باهنر ادغام شده است؛ تاکنون اعتبار عملکردی با پیشرفت فیزیکی 25  درصد، 5000 میلیون ریال بوده که به‌دلیل عدم تامین منابع مالی و پیشرفت پائین پروژه توسط پیمانکار خاتمه پیمان داده شده است. در  حال حاضر با توجه به این‌که معاونت بهداشتی دانشگاه و مراکز خدمات ضمیمه در فضای استیجاری و غیر استاندارد خدمات می‌دهند یکی از پروژه‌های اولویت‌دار و مهم دانشگاه بوده و در صورت مساعدت و تامین اعتباری به مبلغ 80.000 میلیون ریال شروع ادامه عملیات اجرایی امکان‌پذیر خواهد بود.