پایگاه سلامت شهری روستایی زنده یاد مسعود محقق

Last Update: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۰۸:۰۱| تعداد بازدید: 5

پایگاه سلامت شهری زنده یاد مسعود محقق با زیربنای 150 مترمربع و با اعتبار بالغ بر 4500 میلیون ریال به همت خیر نیک‌اندیش " جناب آقای هادی محقق" ساخته و آماده بهره‌برداری می‌باشد.

همچنین مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی مسعود محقق با زیر بنای 1670 به همت خیر نیک‌اندیش "جناب آقای هادی محقق" ساخته و اهدا شده‌است. عملکرد اعتباری این مرکز بالغ بر 25000 میلیون ریال بوده و در حال حاضر آماده ‌بهره‌برداری است.