امور مشارکت های اجتماعی

پروژه های عمرانی

پروژه های عمرانی با همراهی خیرین

 

شنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۹

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه،  رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مجمع خیرین امید سلامت تربت حیدریه با همراهی خیرین حوزه سلامت مهندس افخمی و مهندس…یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹

رئیس دبیرخانه امور مشارکت‌های اجتماعی از اهدای 200 دست لباس ایزوله به دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از سوی فروشگاه سله بن خبر داد.

به…چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در جلسه ای که  با حضور اعضای موسسه خیریه حمایت از سلامت ایرانیان و مسلمانان جهان (آراکس) در محل سالن همایش‌…شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
رئیس دبیرخانه امور مشارکت‌های اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه:

رئیس دبیرخانه مشارکت‌های اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه از پرداخت مبلغ قابل توجه‌‌ای توسط ورثۀ  " مرحوم حاج…شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹

رئیس دبیرخانۀ امور مشارکت‌های اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه از آغاز ساخت پایگاه اورژانس 115 جاده‌ای اسدآباد بخش رخ توسط خیر حوزه سلامت در…